Antras aukštas

XIV-XIX a. ginkluotė

Antrame aukšte yra pristatoma Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ginkluotės istorija. Joje parodoma Rytų ir Vakarų įtaka LDK ginkluotei. Galima susipažinti su XIII-XIV a. kryžiuočių ir LDK šarvais ir ginklais (durklais, strėlių ir arbaletų antgaliais), Žalgirio mūšio laikų šaunamaisiais ir sprogstamaisias ginklais, XVI-XVIII a. kavalerijos, pėstininkijos ginkluote ir šarvuote, karo trofėjais. Tarp įvairių funkcinių-utilitarinių (naudotų mūšiuose) eksponatų yra ir reprezentaciniai. Tai saliutinės patrankos, skirtos iškilmingai pasitikti svarbius svečius, ginklai (alebardos, kovos plaktukai) parodantys karininkų rangą, pažymintys dalinio vėliavą ar paminintys kokią iškilmingą progą, pvz.: 1791 m. Abiejų Tautos Respublikos Konstitucijai atminti skirtas kardas.
Kiekvieną kariuomenę visuomet reikėjo aprūpinti maistu. Tam pasitarnaudavo medžioklė. Eksponuojami medžioklės įrankiai: ietis, arbaletas ir balesteras (arbaletas šaudantis kulkomis), tarnavę maisto aprūpinimui ir/ ar diduomenės laisvalaikio praleidimui.
Per eksponatus galima pažvelgti ir į LDK kariuomenės įvairovę, palyginti paprasto pėstininko, kilmingo raitelio ar samdinio ginkluotes, įsivaizduoti kaip socialinė padėtis (luomas, tautybė) nulemdavo ginkluotę.

Paveikslas

Salės centre stovi 2012 m. prof. Giedriaus Kazimierėno kūrinys – paveikslas ,,Žalgirio mūšis. Rūstybės diena“. Tai vienas iš dailininko kūrinių apie LDK istoriją. Paveiksle parodoma 150 metų trukusi Vakarų pasaulio kryžiuočių kovos su LDK atomazga, pasibaigusi viena įžymiausių Lietuvos ir Lenkijos karybos pergalių – Žalgirio mūšiu. Piešinys kupinas įvairių detalių: nuo istorinių asmenybių (Jogailos, Vytauto Didžiojo, Ulricho fon Jungingeno), religinių figūrų iki atskirų karių ir įvairių meninių sprendimų.

Didelę vertę turi ne tik eksponatai. Pati patalpa – antro aukšto salė yra praeities paminklas turintis romaninio stiliaus bruožų (šaudymo ir langų angos), baltiškosios mūro technologijos elementų. Kadangi patalpa, palyginus su aukštesniais aukštais, yra gerai išlikusi, matoma daugiau autentikos. Manoma, čia buvo laikomi įgulos ginklai ir šarvai, maisto atsargos.

Gobelenas „Kryžiuočiai“