2018 metai

ARTĖJANTYS RENGINIAI:

"Medininkų pilies žaidynės" 

(Programa ruošiama)

ŠIŲ METŲ PASIBAIGĘ RENGINIAI:

Rasų šventė Medininkų pilyje

   Programa (2018 06 23)

 16:00 - 18:00 Pasiruošimas šventei (laužo sukrovimas, simbolinių vartų į šventę puošimas žolynais, vainikų pynimas, senovinių žaidimų mokymasis,                   dainų mokymasis ir repeticija(organizuoja grupė "Girjaukis")).                                                                                                                                      

18:00 -           Vakaronė prielaužo. Budėjimas iki aušros, prausimasis ryto rasa.

"Medininkų pilies apgultis"

Sveiki visi žiemos speigus iškentę ir taip išsiilgto pavasario sulaukę. Tokios pavasarinės nuotaikos apimtus, gegužės 26 dieną, visus didelius ir mažus istorijos mylėtojus Medininkų pilis kviečia iš kasdienybės ištrūkti ir viduramžių pilyje nuotykių paieškoti ir, žinoma, surasti. Pažadam ir net prisiekiam – šiame nelengvame žygyje neliksit vieniši. Nuotykių ant savosios galvos(ir visų kitų dalių) paieškai pagelbės visas gyvosios istorijos mylėtojų būrys. Nuotykiais ir naujais patyrimais jus praturtins, nagingi ir amato paslaptimis dalintis pasiryžę, amatininkai; taikliai šaudyti lanku, ietis svaidyti, kalavijais ir kirviais kapoti ir kitus fizinius sugebėjimus lavinti padės kariai; sielos išganymu ir artimo meilės sklaida pasirūpins tyraširdžiai ir gerosios valios kupini inkvizitoriai; budeliai, nuotykių ištroškusiems, taipogi padės ir atgailą atlikti visiems nusipelniusiems tikrai padės; muzikantai ir šokėjai, taipogi, be darbo nesėdės - jie savo galiom širdis pakerės, saulėta nuotaika visus svečius tikrai užkrės, palaima juos visus metus po to lydės, o ypač tuos kas gražiai pilį paminės.

PROGRAMA:

Gegužės 26 d. (šeštadienis)

12:00 - 12:30 Renginio atidarymas ir dalyvių pristatymas. Dainas atlieka „Girjaukis“.

12:30 - 13:00 Viduramžių sportiniai žaidimai dalyviams ir žiūrovams.

13:00 - 14:00 Lankininkų varžybos(dalyvauja visi norintys)

14:00 - 15:00 Koncertuoja grupė „Obelija“.

14:00 - 16:00 Lietuviškų ristynių seminaras.

14:00 - 16:00 Smilkalų gamyba (edukacinis užsiėmimas).

14:45 - 15:15 Viduramžių šokius pristato „Saltus Gladii“.

15:15 - 15:30 Viduramžių teismas - parodomasis procesas.

15:30 - 16:15 Turnyras žiūrovams(minkštais ginklais).

15:45 - 16:45 Midaus virimo pristatymas(pastaba - pasiruošimas ir midaus virimas vyks visą dieną, o nurodytu laiku - virimo pabaiga ir paskaita). 

16:15 - 16:45 Viduramžių šokius pristato „Saltus Gladii“.

16:45 - 17:00 Viduramžių sportiniai žaidimai dalyviams ir žiūrovams.

17:00 - 17:15 Išdegtų keramikos gaminių traukimas iš krosnies (lipdymas iš molio vyks visą dieną, o nurodytu laiku - gamybos baigiamasis etapas ir paskaita).

17:15 - 17:55 Viduramžių kovų demonstravimas.

17:55 - 18:00 Renginio uždarymas.

Medininkų pilyje atidaroma vektorinės tapybos darbų paroda ,,Aš esu“.

Kovo 29 d., ketvirtadienį, 13 val. Medininkų pilyje (Medininkų k., Vilniaus r.) buvo atidaryta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta specialiųjų poreikių turinčių mokinių darbų paroda „Aš esu“. Dvidešimt penki darbai atspausti ant muziejinės kokybės drobės. Parodos organizatoriai – Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyrius ir Valdas Kančauskas, Kelmės specialiosios mokyklos informacinių technologijų ir matematikos vyr. mokytojas. „Kaip senovėje mūsų protėviai kruopščiai mūrijo į Medininkų pilies sienas tūkstančius akmenų, taip jaunieji Kelmės talentai, vedžiodami kompiuterinę pelę, tūkstančiais potėpių perteikia mus supantį pasaulio grožį, – dalijasi mintimis Gintautas Terleckas, Medininkų pilies skyriaus vedėjas. – Šie darbai prikelia iš užmaršties margaspalvius vaikystės sapnus ir svajones, akcentuoja tikėjimą ir viltį, meilės Tėvynei grožį ir prasmingumą.“ Parodoje pristatomi unikalūs kompiuterinės tapybos darbai – informacinių technologijų ir vaikų fantazijos sintezės rezultatas. Visi darbų autoriai, Kelmės specialiosios mokyklos moksleiviai, lanko neformalaus vaikų švietimo Vektorinio (kompiuterinio) piešimo ir fotografijos pagrindų būrelį, vadovaujamą Valdo Kančausko. „Vaikai su didele ir labai didele protine ir fizine negalia savo meniniais gabumais nenusileidžia sveikiesiems. Jie geba kurti grožį, kurį siekiu parodyti kuo didesniam ratui žmonių. Kiekvienas jų atliktas darbas yra kupinas, šilumos, tikrumo ir meilės,“ – teigia būrelio vadovas. Visi darbai pareikalavo nepaprasto kruopštumo, ištvermės ir kantrybės. Kai kurie kūriniai atlikti „taškavimo“ technika. Piešiniai sukurti ranka – dedant šimtus tūkstančių suderintų spalvų taškų. Vieną paveikslą vaikai piešia 20 ir daugiau valandų. Tai procesas, besitęsiantis ne vieną mėnesį. Tapymo technika – identiška realiam tapymui, tik kūriniai atlikti naudojant kompiuterį, programinę įrangą bei kompiuterinę pelę. Pristatomi darbai buvo įvertinti ir tapo laureatais ne viename respublikiniame ir tarptautiniame konkurse. Medininkų pilyje paroda ,,Aš esu“ bus eksponuojama iki 2018 m. gegužės 2 dienos.

Brigita Balčytienė, Trakų istorijos muziejaus Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja.

 Paroda 

„Ką prarado filosofija, tą laimėjo politika“, skirta Seimo pirmininkui Leonui Bistrui.

Leono Bistro parodos plakatas

Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyrius, pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, įrengė parodą, skirtą I ir II Seimų Pirmininkui Leonui Bistrui.

Parodoje, kurią maloniai paskolino Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, eksponuojamos unikalios istorinės nuotraukos, archyviniai dokumentai, ano meto periodiniai leidiniai, šaltinių publikacijos bei knygos atskleidžia dramatišką dr. Leono Bistro gyvenimą. Ekspozicija buvo parengta L. Bistro 125 – čiui paminėti.

Leonas Bistras – neeilinė asmenybė. Trumpai apibūdinant, reikia paminėti, kad jis buvo I-III Seimų narys, I ir II Seimų Pirmininkas, XII Vyriausybės Ministras Pirmininkas, krašto apsaugos ministras, laikinai ėjęs užsienio reikalų ministro pareigas, keturių Vyriausybių švietimo ministras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderių, ateitininkas, „Pavasario“ sąjungos rėmėjas, Leono XIII fondo pirmininkas, leidėjas, publicistas, Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. - Vytauto Didžiojo universitetas) docentas, filosofijos daktaras.

L.Bistras gimė 1890 m. Liepojoje, čia baigė gimnaziją. Studijų pasirinkimai liudija jį svarsčius, kurį kelią rinktis – medicinos, filosofijos ar kunigystės. 1921m. Fribūro universitete (Šveicarija) apgynęs filosofijos daktaro disertaciją, grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti Lietuvos universitete, įsitraukė ir į aktyvią politinę veiklą. „Materialine pragyvenimo baze“ Leonui Bistrui tapo filosofija, tačiau centrinę vietą jo gyvenime užėmė politika. Filosofas Juozas Grinius L. Bistro šią biografijos dilemą taikliai apibūdino fraze: Ką prarado filosofija, tą laimėjo politika“.

Sovietų Sąjungos okupacijos metais L. Bistras buvo suimtas 1940 m. liepos 12 d. naktį, kalintas, vėliau ištremtas, amnestuotas, vėl suimtas ir kalintas. Į Lietuvą grįžo 1954 m. ir iki mirties

1971 - aisiais metais gyveno Kaune.

Medininkų pilyje paroda bus eksponuojama iki 2018 m. kovo 25 dienos.

Leonas Bistras

Riterių treniruotė

Lankytojai, vasario 24 d. atvykę į Medininkų pilį, galės ne tik pasigrožėti pilimi bei besibaigiančia žiema, bet ir antroje dienos pusėje (maždaug nuo 12:00) išvysti riterių treniruotę.

Riterių treniruotė

Medininkų pilyje – paroda Medininkų motyvai: tarp dabarties ir istorijos

Plenero dalyvių parodos plakatas

2017 m. gruodžio 15 d. Medininkų pilies konferencijų salėje įvyko parodos Medininkų motyvai: tarp dabarties ir istorijos atidarymas. Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejus. Medininkų pilyje paroda bus eksponuojama iki 2018 m. vasario 10 d.

  Parodoje pristatomi 2017 m. vasarą vykusio tradicinio Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos Suaugusiųjų skyriaus vasaros plenero metu sukurti darbai. Virš dvidešimties kūrinių gimė ypatingame Lietuvos kampelyje – Medininkuose, kur tarsi susitinka dabarties valstybės aktualijos, dramatiški 1991-ųjų metų įvykiai ir senoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija.

 „Parodos autoriai savo kūriniais mums suteikia galimybę tapti kelionės po Medininkų miestelį ir jo apylinkes dalyviais, – sako Gintautas Terleckas, Medininkų pilies skyriaus vedėjas. – Paveiksluose atsispindintis istorinis paveldas, lietuviškos gamtos grožis naikina bet kokias laiko ir erdvės ribas. Plenero darbai keri savo jaunatvišku nuoširdumu, nesustabarėjusiu žvilgsniu“.