2017 metai

 Gruodžio 15 dieną atidaryta J. Vienožinskio studentų tapybos darbų paroda. 

                                                                      MEDININKŲ PILIES ŽAIDYNĖS 2017

      Paskutinį rugsėjo savaitgalį, rugsėjo 30 d. – spalio 1 d., Medininkų pilyje įvyko kasmetinis ir , tuo pat metu, neeilinis renginys. Šiais metais tam     yra ypatinga proga – Medininkų pilies muziejui sukanka jau penkeri metai! Renginio metu buvo prisiminta Medininkų pilies praeitis, jos     įnašas  į  visos šalies istoriją, buvo prisimintos žymios asmenybės ir legendos, susijusios su pilimi. Muziejaus svečių laukė pramogos, žaidimai,    smagi       muzika, šokiai, žirgai jojimui, raitelių meistriškumo demonstracija, riterių ir lankininkų turnyrai. Išalkę ir ištroškę galėjo pasistiprinti    pilies karčemoje, o tada ir vėl pasinerti į nuotykių bei linksmybių sūkurį. Pilies kieme, kaip ir kasmet, veikė amatininkų kiemelis, kuriame visi    norintys galėjo ne tik įsigyti įvairiausių dirbinių, bet ir patys savo jėgas išmėginti ir ką nors gražaus bei naudingo pagaminti.

Folkloro grupė „Girjaukis“  Medininkų pilies vaizdas iš N. Ordos albumo

Medininkų pilies žaidynės 2017Medininkų pilies donžonas

Riterių šarvai

Konferencija „Atstatytai Medininkų piliai – 5 metai“

2017 m. rugsėjo 27 d., trečiadienį, Medininkų pilyje (Medininkų km., Vilniaus r.) vyko Trakų istorijos muziejaus organizuojama konferencija „Atstatytai Medininkų piliai – 5 metai“. Konferencijos pranešimai sugulė į to paties pavadinimo leidinį, kurio tiražas – 150egz.

Konferencijoje buvo kalbama apie seniausias Lietuvos mūrines pilis, apžvelgta Medininkų pilies nykimo ir gelbėjimo raida, pristatyti piliavietės archeologiniai tyrimai, XIV–XV a. laidosena Medininkų apylinkėse, aptarta Medininkų pilies reikšmė XIV a. pab.–XV a. pr. konfliktų dėl valdžios kontekste. Konferencijoje buvo aptartos ir Medininkų apylinkėse vykusios Nepriklausomybės kovos, Armijos Krajovos veiksmai Antrojo pasaulinio karo metu bei Lietuvos išeivijos iniciatyvos piliai atstatyti. Buvo galimybė sužinoti kokios problemos iškilo rekonstruojant pilį ir pritaikant ją turizmo reikmėms bei kuriant Medininkų herbą. Iš viso buvo perskaityta 10 pranešimų. Jų autoriai – prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas), prof. dr. Jonas Glemža, dr. Linas Girlevičius (UAB „Teisinga orbita“), doc. dr. Manvydas Vitkūnas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), dr. Gintautas Surgailis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), architektas-tyrėjas Robertas Zilinskas (UAB „Atodangos“), istorikas Stanislovas Buchaveckas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras), prof. dr. Juozas Galkus, Gintautas Terleckas ir Tomas Petrauskas (Trakų istorijos muziejus).

PARODA ,,VAKARŲ UKRAINOS PILYS IR RŪMAI“

Trakų istorijos muziejus 2016 m. gruodžio mėnesį pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lvovo istorijos muziejumi (Ukraina). Atidaryta paroda – graži partnerystės pradžia.

Šios parodos tikslas – supažindinti Lietuvos visuomenę su Vakarų Ukrainos kultūros paveldo objektais – pilimis ir dvarais, kurie yra bendros abiejų šalių istorijos liudininkai, dauguma statyti ir valdyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių ir didikų.

Parodoje eksponuojami 45 grafikos kūriniai iš Lvovo istorijos muziejaus rinkinių. Didžioji darbų dalis – XIX a. litografijos, sukurtos Lvovo ir Varšuvos litografijos dirbtuvėse pagal žinomų dailininkų Napoleono Ordos, Antono Langės, Michalo Bogušo Stenčinskio piešinius.

Parodoje eksponuojami ir keturi lenkų dailininko Emanuelio Kronbacho XIX a. pirmosios pusės darbai, atlikti guašu. Įdomūs du akvarelės darbai: vienas nežinomo dailininko, o kitas – J. Kosciešos-Javorskio, tapytas XX a. pradžioje. Šiuose darbuose vaizduojamos Žovkvos pilies sienos ir vartai.

Dauguma kūrinių atlikta natūroje, todėl lankytojai gali grožėtis nuostabiais Ukrainos miestų ir gyvenviečių, įamžintų prieš šimtą metų vaizdais. Jau ir tuomet pilys buvo pusiau sugriautos, o iki šių dienų kai kurios jau ir neišliko.

Labai svarbu šiandien išsaugoti istorijos ir architektūros palikimą bei populiarinti kultūros paveldo paminklus, ieškoti galimybių išlikusių pilių ar rūmų konservavimui bei restauravimui. Simboliška, kad paroda atidaroma Medininkų pilyje (statytoje XIV a.), kuri buvo prikelta naujam gyvavimui 2012 metais.

Paroda veikė iki 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Gegužės 6 d. Medininkų pilyje vyko „Muzikos ir apeigų diena Medininkuose“ . Tai buvo neįprastai taikus renginys . Šį kartą šios pilies sienom neteko atkartoti kalavijų, šarvų ir lūžtančių skydų žvangesio. Tačiau, buvo gausu apeigų, aukuro dūmų, apeiginių giesmių, o vakarop linksmybių – senovinių žaidimų, šokių ir dainų. Belieka pasakyti ačiū visiems susirinkusiems. Buvo nuostabi šilta saulėta diena ir visų nuotaika taip pat. Dideliausias ačiū visiems kas pasirūpino puikia nuotaika ir tai, leiskite priminti, buvo folkloro grupė „Girjaukis“, gyvosios istorijos klubai „Leitgiris“, „Pilėnai“ ir net svečiai iš Baltarusijos „Lity Taler“ na ir, žinoma, visi kas tik savo gerą nuotaiką įnešėt įžengdami pro pilies vartus. Ačiū visiems už puikiai praleistą laiką ir pavasarišką šventę.

                                                                           

 

Lietuvos istorijos olimpiados "Lietuviškos knygos istorija"

II etapas Medininkų pilyje

Kovo 29 dieną Medininkų pilies konferencijų salėje vyko Lietuvos istorijos olimpiados "Lietuvos knygos istorija" II etapas. Jame dalyvavo regioninių mokyklų 5-8 klasių moksleiviai, geriausiai atlikę užduotis savo mokyklose. Olimpiados dalyviai atliko testą ir kūrybinę užduotį.  Jaunieji istorikai susipažino su Medininkų pilies muziejaus ekspozicija ir dalyvavo edukacijoje "Lankai ir jų panaudojimas".

                                       

Medininkų pilies apgultis

  Kovo 25 d. Medininkų pilis sulaukė narsiųjų karžygių, žaviųjų damų, nagingų amatininkų, šokėjų, dainininkų ir visų visų, kas tik nori kovomis pasigrožėti, dainas padainuoti, su amatais susipažinti, visokių gėrybių įsigyti ir puikiai su visa šeima ir draugais laiką praleisti. Šių metų renginio tema - pasirengimas gynybai. Tai buvo puiki proga žiūrovams išbandyti jėgas senoviniuose jėgos ir vikrumo žaidimuose ir netgi išbandyti kai kurias rungtis su ginklais. 


                                                                                

Kovo 8 dieną Medininkų pilyje atidaryta fotografijų paroda "Lozoraičiai kelyje į laisvę", skirta Lietuvos diplomatui, Vilties prezidentui Stasiui Lozoraičiui paminėti.

Iš Užnemunės valstiečių kilusi Lozoraičių giminė paliko neišdildomą pėdsaką lietuvių tautos kelyje į laisvę. Pirmasis šios giminės atstovas teisininkas Motiejus Lozoraitis buvo pirmasis lietuvių advokatas, varpininkas, publicistas.

Stasys Lozoraitis vyresnysis buvo žymus XX a. Lietuvos valstybės veikėjas, dirbęs Lietuvos pasiuntinybėje Vokietijoje, laikinuoju reikalų patikėtiniu prie Šventojo Sosto. Okupacijos metais buvo Lietuvos diplomatijos vadovu.

Jo sūnaus Stasio Lozoraičio diplomatinė veikla prasidėjo 1944 m. tapus Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Stasio Girdvainio padėjėju ir truko beveik 50 metų. Aktyvi Stasio Lozoraičio jaunesniojo diplomatinė veikla ir ilgametė patirtis, užsienio kalbų mokėjimas, rekomendacijos Lietuvos politikams tapo lemiamais Sovietų Sąjungos griuvimo ir Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo laikotarpiu.

1993 m. iškėlusi Stasio Lozoraičio kandidatūrą rinkimuose į Lietuvos Respublikos Prezidentus tauta suteikė jam simbolinį Vilties prezidento vardą.

Praėjusių metų gruodžio 1 d. pilyje vyko menininkės Sofijos Kanaverskytės vėliavų parodos "Lietuvos valdovai" atidarymas. Paroda veiks iki 2017 m. sausio 31 dienos. 

http://medininkaipilis.lt/sites/default/files/field/image/lietuvos_valdovai_5.jpghttp://medininkaipilis.lt/sites/default/files/field/image/lietuvos_valdovai_6.jpg