• English
  • Lietuvių
1 2 3

Muziejaus lankymas 

Bilietų kaina:

2 Eur – moksleiviams, studentams, senjorams

4 Eur – suaugusiems

Fotografavimas – 1,50 Eur.

Ekskursijų kaina (iki 30 žm.):

6 Eur – moksleiviams lietuvių kalba;

9 Eur – suaugusiems lietuvių kalba;

12 Eur – užsienio (anglų, rusų) kalba.

Neįgaliesiems (pateikus dokumentą) muziejaus lankymas nemokamas.

Edukacijos (iki 20 žm.): trukmė 1–2 val.:

Edukacinis užsiėmimas „Gotikinis miestelis“ (skirtas 3–6 klasių moksleiviams.) Užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su brandžiųjų ir vėlyvųjų viduramžių miestų visuomene: karaliais, didikais ir riteriais, vienuoliais ir kunigais, miestiečiais ir valstiečiais; parodomos to laikmečio mados architektūroje ir aprangoje. Praktinio užsiėmimo metu moksleiviai daro bendrą (kolektyvinį) klasės darbą: vieni piešia miestą, kiti - miesto pastatus, gyventojus, gyvūnus. Pastarieji suklijuojami į miestą ir išeina bendras darbas, į kurį kiekvienas moksleivis įdėjo savo indėlį. Vieno užsiėmimo trukmė: 1 valanda. Edukacija vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje.

Kaina:

Moksleiviui – 1,00 Eur.

Suaugusiam – 2,00 Eur.

Edukacinis užsiėmimas „Lietuvos pinigų istorija“ (skirtas 8–12 klasių moksleiviams ir suaugusiems) Užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su trumpa pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija (skaidrės ir pasakojimas). Po teorijos išklausymo seka praktinis užsiėmimas – sukurti savo pinigus (iš plastilino lipdyti piniginius lydinius, dekoruoti medines korteles ar apskritimus taip nupiešiant banknotus ar monetas). Vieno užsiėmimo trukmė: 1–2 valandos. Edukacija vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje.

Kaina:

Moksleiviui – 1,50 Eur.;

Suaugusiam – 3,00 Eur.

Edukacinis užsiėmimas „Senovės lietuvių religija“ (skirtas 3–6 klasių moksleiviams) Užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su senovės lietuvių dievų hierarchija ir įvairove. Parodomas kunigaikščių, krivių, vaidelotų ir vaidilučių vaidmuo baltų visuomenėje, pagoniškų šventyklų rekonstrukcijos. Galiausiai apžvelgiamas pagonybės atgimimas (neopagonys) šių laikų Lietuvoje. Praktinio užsiėmimo metu moksleiviai daro bendrą (kolektyvinį) klasės darbą: vieni piešia pagonišką šventovę, kiti - šventovėje dalyvaujančius kunigaikščius, krivius, vaidilutes ir vaidelotus, paprastus gyventojus. Galiausiai visos figūros prilipdomos prie nupieštos šventyklos ir išeina bendras darbas, į kurį kiekvienas moksleivis įdėjo savo indėlį. Vieno užsiėmimo trukmė: 1 valanda. Edukacija vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje.

Kaina: Moksleiviui – 1,00 Eur.

Suaugusiam – 1,16 Eur.

Edukacinis užsiėmimas „Lankai ir jų naudojimas“ (skirtas moksleiviams nuo 7 metų amžiaus ir suaugusiesiems) Užsiėmimai vyksta grupėmis iki 25 asmenų pilies konferencijų salėje ir pilies kieme.

Kaina:

Moksleiviui – 2,50 Eur.;

Suaugusiam – 5,00 Eur.

 

Medininkų pilis dirba

trečiadieniais-sekmadieniais

nuo 10:00 iki 18:00 val.

DĖMESIO:

Muziejaus darbo laikas nuo Lapkričio 1d.

09:00 - 17:00

DĖMESIO NAUJIENA:

VISI LANKYTOJAI KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINĮ SEKMADIENĮ LANKYSIS TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS OBJEKTUOSE NEMOKAMAI:

2019 M. SAUSIO 27 D.

2019 M. VASARIO 24 D.

2019 M. KOVO 31 D.

2019 M. BALANDŽIO 28 D.

2019 M. GEGUŽĖS 26 D.

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

2019 M. LIEPOS 28 D.

2019 M. RUGPJŪČIO 25 D.

2019 M. RUGSĖJO 29 D.

2019 M. SPALIO 27 D.

2019 M. LAPKRIČIO 24 D.

2019 M. GRUODŽIO 29 D. 

Pastaba: ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir kitų paslaugų apmokėjimo tvarka nesikeičia.

RENGINIAI:

Medininkų pilyje – paroda „Trakai–Malborkas. Bendradarbiavimo 25-metis“.

(2018 09 01 - …..)

Nuo rugsėjo 1 d., Medininkų pilyje (Medininkų k., Vilniaus r.) vyks Lenkijos Malborko pilies muziejaus stendinė paroda, skirta Trakų istorijos ir Malborko pilies muziejų bendradarbiavimo 25-osioms metinėms. „Bendradarbiaujame su keletu užsienio partnerių, bet su Malborko pilies muziejumi mus sieja itin draugiški ryšiai, − pasakoja Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos muziejaus direktorius. – Malborke organizuotos parodos iš Trakų muziejaus rinkinių – „Monetomis inkrustuoti sidabro dirbiniai“ ir „XVI–XX a. taupyklės” – šio gražaus bendradarbiavimo vaisiai. 2017 metais, ruošdamiesi Lenkijos ir Lietuvos valstybių nepriklausomybės atgavimo šimtmečių minėjimui, parengėme bendrą parodą „XVIII–XX a. ordinų žvaigždės”. Paroda pristatyta visuomenei Kvidzyno pilyje, Malborko pilies muziejaus padalinyje“. Medininkuose atidaromoje parodoje pristatoma didžiausia pasaulyje gotikinė Malborko (Marienburgo) pilis, kuri nuo 1309 m. buvo vokiečių Švenčiausios Mergelės Marijos ordino, dažniau mūsuose žinomo Kryžiuočių ordino vardu, sostine. Ordinas savo valstybę tarp Vyslos žemupio ir Nemuno, pagoniškųjų baltų genčių gyvenamoje teritorijoje, įkūrė XIII amžiuje. XV a. antroje pusėje ši valstybė buvo padalinta. Malborkas (Marienburgas), kaip ir visa vakarinė Kryžiuočių ordino valstybės dalis, prijungta prie Lenkijos teritorijos, o jos sostinė iš Malborko perkelta į Karaliaučių (Kionigsbergą, dabartinį Kaliningradą). Po 1772 m. Lenkijos padalijimo Malborkas (Marienburgas) atiteko Prūsijos karalystei, o nuo 1945 m. vėl priklauso Lenkijai. Senamiestis ir pilis labai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu, todėl iki šiol vis dar vyksta didžiuliai atstatymo darbai. 1961 m. pilyje įkurtas muziejus, kurį kasmet aplanko apie 500 tūkst. lankytojų. Dvidešimt devyniuose parodos stenduose atsispindėti svarbiausi Malborko architektūros paveldo objektai, Malborko pilies istorija, pilies muziejaus veikla (parodos, koncertai, naktinė programa „Šviesa ir garsas“, daugiau kaip dešimt metų rengiama istorinė inscenizacija „Malborko (Marienburgo) apgultis“, bendradarbiavimas su Trakų istorijos muziejumi), viduramžius menančiose Kvidzino ir Štumo pilyse esantys muziejaus filialai. 1991 m. Malborko pilies muziejuje įsteigta Baltijos šalių pilių ir muziejų asociacija (The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea). Asociacijai priklauso kone 50 pilių ir muziejų iš visų devynių Baltijos šalių, tarp jų ir Trakų istorijos muziejus. Medininkų pilyje paroda „Trakai–Malborkas. Bendradarbiavimo 25-metis“ bus eksponuojama iki 2018 m. spalio 31 d. Brigita Balčytienė, Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja tel. 8 611 85 612, el. paštas: b.balcytiene@trakaimuziejus.lt