• English
  • Lietuvių
1 2 3

Muziejaus lankymas 

Bilietų kaina:
                                                   
2 Eur – moksleiviams, studentams, senjorams
4 Eur – suaugusiems
Fotografavimas – 1,50 Eur.
Ekskursijų kaina (iki 30 žm.):
6 Eur – moksleiviams lietuvių kalba;
9 Eur – suaugusiems lietuvių kalba;
12 Eur – užsienio (anglų, rusų) kalba.
 Neįgaliesiems (pateikus dokumentą) muziejaus lankymas nemokamas.

                                                               
Edukacijos (iki 20 žm.): trukmė 1–2 val.:
                                                               
Edukacinis užsiėmimas „Gotikinis miestelis“ 
(skirtas 3–6 klasių moksleiviams.)
Užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su brandžiųjų ir vėlyvųjų viduramžių miestų visuomene: karaliais, didikais ir riteriais, vienuoliais ir kunigais, miestiečiais ir valstiečiais; parodomos to laikmečio mados architektūroje ir aprangoje.
Praktinio užsiėmimo metu moksleiviai daro bendrą (kolektyvinį) klasės darbą: vieni piešia miestą, kiti - miesto pastatus, gyventojus, gyvūnus. Pastarieji suklijuojami į miestą ir išeina bendras darbas, į kurį kiekvienas moksleivis įdėjo savo indėlį.
Vieno užsiėmimo trukmė: 1 valanda. Edukacija vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje.
Kaina:
Moksleiviui – 0,58 Eur.
Suaugusiam – 1,16 Eur.
                                                            
Edukacinis užsiėmimas „Lietuvos pinigų istorija“ 
(skirtas 8–12 klasių moksleiviams ir suaugusiems)
Užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su trumpa pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija (skaidrės ir pasakojimas). Po teorijos išklausymo seka praktinis užsiėmimas – sukurti savo pinigus (iš plastilino lipdyti piniginius lydinius, dekoruoti medines korteles ar apskritimus taip nupiešiant banknotus ar monetas).
Vieno užsiėmimo trukmė: 1–2 valandos. Edukacija vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje.
Kaina:
Moksleiviui – 1 Eur.;
Suaugusiam – 2 Eur.
                                                          
Edukacinis užsiėmimas „Senovės lietuvių religija“ 
(skirtas 3–6 klasių moksleiviams)
Užsiėmimo metu lankytojai supažindinami su senovės lietuvių dievų hierarchija ir įvairove. Parodomas kunigaikščių, krivių, vaidelotų ir vaidilučių vaidmuo baltų visuomenėje, pagoniškų šventyklų rekonstrukcijos. Galiausiai apžvelgiamas pagonybės atgimimas (neopagonys) šių laikų Lietuvoje.
Praktinio užsiėmimo metu moksleiviai daro bendrą (kolektyvinį) klasės darbą: vieni piešia pagonišką šventovę, kiti - šventovėje dalyvaujančius kunigaikščius, krivius, vaidilutes ir vaidelotus, paprastus gyventojus. Galiausiai visos figūros prilipdomos prie nupieštos šventyklos ir išeina bendras darbas, į kurį kiekvienas moksleivis įdėjo savo indėlį.
Kaina:
Moksleiviui – 0,58 Eur.
Suaugusiam – 1,16 Eur.
Vieno užsiėmimo trukmė: 1 valanda. Edukacija vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje.
                                                               
Edukacinis užsiėmimas „Lankai ir jų naudojimas“
(skirtas moksleiviams nuo 7 metų amžiaus ir suaugusiesiems)
Užsiėmimai vyksta grupėmis iki 25 asmenų pilies konferencijų salėje ir pilies kieme.
Kaina:
Moksleiviui – 2 Eur.;
Suaugusiam – 4 Eur.

Gerbiami lankytojai,

Norėtume pranešti Jums džiugią žinią: nuo 2018 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d. Medininkų pilies muziejaus lankymas moksleiviams

yra nemokamas!

Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų kainos lieka be pakeitimų.

Medininkų pilis dirba

trečiadieniais-sekmadieniais

nuo 09 iki 17 val.

ARTĖJANTYS RENGINIAI:

"Medininkų pilies apgultis"

Sveiki visi žiemos speigus iškentę ir taip išsiilgto pavasario sulaukę. Tokios pavasarinės nuotaikos apimtus, gegužės 26 dieną, visus didelius ir mažus istorijos mylėtojus Medininkų pilis kviečia iš kasdienybės ištrūkti ir viduramžių pilyje nuotykių paieškoti ir, žinoma, surasti. Pažadam ir net prisiekiam – šiame nelengvame žygyje neliksit vieniši. Nuotykių ant savosios galvos(ir visų kitų dalių) paieškai pagelbės visas gyvosios istorijos mylėtojų būrys. Nuotykiais ir naujais patyrimais jus praturtins, nagingi ir amato paslaptimis dalintis pasiryžę, amatininkai; taikliai šaudyti lanku, ietis svaidyti, kalavijais ir kirviais kapoti ir kitus fizinius sugebėjimus lavinti padės kariai; sielos išganymu ir artimo meilės sklaida pasirūpins tyraširdžiai ir gerosios valios kupini inkvizitoriai; budeliai, nuotykių ištroškusiems, taipogi padės ir atgailą atlikti visiems nusipelniusiems tikrai padės; muzikantai ir šokėjai, taipogi, be darbo nesėdės - jie savo galiom širdis pakerės, saulėta nuotaika visus svečius tikrai užkrės, palaima juos visus metus po to lydės, o ypač tuos kas gražiai pilį paminės.

PROGRAMA:

(gali būti tikslinama)

Gegužės 26 d. (šeštadienis)

12:00 - 12:30 Renginio atidarymas ir dalyvių pristatymas. Dainas atlieka „Girjaukis“.

12:30 - 13:00 Viduramžių sportiniai žaidimai dalyviams ir žiūrovams.

13:00 - 14:00 Lankininkų varžybos(dalyvauja visi norintys)

14:00 - 15:00 Koncertuoja grupė „Obelija“.

14:45 - 15:15 Viduramžių šokius pristato „Saltus Gladii“.

15:15 - 15:30 Viduramžių teismas - parodomasis procesas.

15:30 - 16:15 Turnyras žiūrovams(minkštais ginklais).

15:45 - 16:45 Midaus virimo pristatymas(pastaba - pasiruošimas ir midaus virimas vyks visą dieną, o nurodytu laiku - virimo pabaiga ir paskaita). 

16:15 - 16:45 Viduramžių šokius pristato „Saltus Gladii“.

16:45 - 17:00 Viduramžių sportiniai žaidimai dalyviams ir žiūrovams.

17:00 - 17:15 Išdegtų keramikos gaminių traukimas iš krosnies (lipdymas iš molio vyks visą dieną, o nurodytu laiku - gamybos baigiamasis etapas ir paskaita).

17:15 - 17:55 Viduramžių kovų demonstravimas.

17:55 - 18:00 Renginio uždarymas.